Skapa egna mallar i Skicka Direkt Business

När du skickar en viss försändelsetyp ofta kan det vara skönt med en förinställd mall. Se i guiden hur enkelt du skapar en sån i Skicka Direkt Business.

Skapa konto nu

Välj fliken Mallar upptill i Skicka Direkt Business

Här har vi börjat skapa en mall för att använda tjänsten Varubrev Förstaklass och valt vilken avsändare som skall användas för denna mall. Väljer man inte någon avsändare kan användaren av mallen välja mellan alla avsändare som finns i adressboken.

För alla, eller bara för några...

Mottagarvalet kan antingen vara öppet att användas för alla mottagare i adressboken eller enbart ett antal valda, som i detta exempel har vi valt två stycken. Referens och organisationsnummer plus namn på mallen, sedan är den klar att användas.

Här finns nu mallen för användning och kan enkelt förändras eller tas bort.

I portalens funktion företagsinställningar kan man sedan sätta behörighet för vem som skall få använda vilka mallar och på så sätt skapa en enkel administration och enkelhet att genomföra förändringar baserat på tex förändringar inom företaget.

Nu kan man skapa en färdig mall för Pall och användaren av mallen kan sedan själv välja vilket alternativ som passar för just den leveransen, pall, halvpall, kvartspall eller specialpall.

Tidigare version var låst till en av palltyperna.