Installera klient för etikettskrivare med Windows

Om du redan har en etikettskrivare installerad och vill skicka ett printjobb till din skrivare behöver du installera PostNords etikettskrivar-klient på en dator som har tillgång till både skrivare och internet. Vi stödjer både Windows och MacOS/OS med utskrifter upp till 200 dpi. Följ guiden eller klicka på knappen direkt för att installera med Windows

Klient för Windows

Installera med Windows

1. Ladda hem PostNord etikettskrivarklient
Börja med att hämta senaste versionen av PostNords etikettskrivarklient, antingen för Windows eller Mac OS

2. Kör installationsprogrammet
När PostNords etikettskrivarklient har laddats ned kan du köra programmet.

3. Godkänn licensavtalet

4. Välj var du ska installera
Om du inte har specifikt behov av att installera på en egenvald plats kan du med fördel installera på standardplats

5. Välj en startmeny-folder
Välj om du vill utföra ytterligare moment
Om du installerar klienten på en dator som används av fler (speciellt om den används av flera inloggade användare) är det bäst att installera i Windows.

6. Installera klienten
Klicka på Installera och vänta på att processen slutförs.<br

7. Slutför installationen
Du är nu redo att använda klienten. Klicka på Slutför för att starta PostNord etikettskrivare.

Logga in i PostNords etikettskrivare
För att kunna logga in i PostNords etikettskrivare behöver du ett konto i PostNord Portal Business – använd samma användarnamn och lösenord.