FAQ om Fakturor och Avtal

Ny fakturasida

Varför kan jag inte längre komma åt vissa specifikationsfiler?

För att kunna leverera en modernare och säkrare fakturaspecifikation till våra kunder kommer specifikationen i framtiden endast att vara tillgänglig i Excel-format. Själva fakturan kommer fortfarande att vara tillgänglig i PDF-format och tillsammans med fakturaspecifikationen kommer du som kund att kunna få all detaljerad information. Detta innebär att alla tidigare format inte längre kommer att finnas tillgängliga på vår nordiska kundportal. Beslutet om detta togs för att vi ville optimera vår lösning för att främja kvalitet, stabilitet och inte minst för att göra det möjligt att presentera mer information än tidigare. Det innebär också att vi har beslutat att förenkla IT-lösningen som hanterar specifikationsfiler, vilket tillsammans är anledningen till att vi inte längre kommer att leverera fakturaspecifikationer i andra format.

Om det finns information som du anser saknas i fakturaspecifikationen, vill vi gärna höra från dig. Vi kommer då att ta det i beaktande i vårt framtida arbete med att förbättra lösningen. För idéer, vänligen navigera till kundservice och välj frågetyp: Teknisk fråga.

Var hittar jag alla filer?

De filer som är relaterade till fakturan finns nu under "Visa detaljer". Alla filer som är relaterade till denna faktura finns i denna flik, inklusive specifikationsfiler om sådana finns tillgängliga.

Varför visas inte min excelspecifikation?

  • Vi kan generellt bara generera specifikationer för fakturor som börjar med 8 eller 90

  • Tyvärr kan det ta upp till 5 dagar för all relevant data att samlas in för att presentera en specifikation

  • Vi genererar inte excel specifikationer för fakturor som helt består av kontrakts-/abonnemangsavgifter

Om inget av detta stämmer in på ditt fall, vänligen kontakta kundsupport

Fakturaspecifikationer

Kommer fakturaspecifikationen se ut precis som exemplet eller är den fortfarande under utveckling?

Excel specifikationerna kommer ha strukturen som i exemplet, dvs vilka kolumner som kommer finnas och informationen i dessa. Vi har satt ihop exemplet för att visa att olika tjänster har olika data tillgängligt, till exempel så är ShipmentID inte relevant eller tillgängligt för tjänsten Varubrev.

Kommer det vara möjligt att ladda ner Varubrev-spec från portalen, precis som med MyPack?

Ja

Kommer returtjänster vara specade på samma sätt som andra tjänster?

Ja

Om jag tittar på kolumnen "Specification", är varje unikt kundnummer kopplat till samma order?

Nej "Specification" refererar till det som benämns "Specification number" på PDF-fakturan, vilket är ett antal ordrar.

Att kolumnen "Quantity" har lagts till, betyder det att om en paketförsändelse har flera kollin, att dessa kommer konsolideras till en orderrad på fakturaspecifikationen eller kommer det att finnas flera flera rader per kolli så som i dagens format?

Normalt sett så har separata kollin egna Item ID, därmed kommer de på separata rader. Produkter som inte kan särskiljas på det sättet kommer visas som >1 I kolumnen "Quantity".

Kommer kolumnen Quantity påverka pall-försändelser, eller kommer det finnas en rad per pall om en försändelse innehåller mer än en pall?

Individuella pallar har normalt sett unika Item ID:s och kommer visas en per rad.

Är det ett misstag att pall-typen också är listad på raden "Shipment"? Det ser ut som att raden "Cubic meter" är redundant och at pall-typen borde finnas på samma rad som försändelsen.

Detta är hur datat är strukturerat just nu men om det är ett stort problem och prioriteras så kan vi vidareutveckla lösningen till att slå ihop raderna. Men just nu kommer de på separata rader.

Varför kommer vissa tilläggstjänster i kolumner och vissa på rader? Jag skulle föredra om alla tilläggstjänster kom på rader under respektive försändelse.

Kolumnerna för tilläggsavgifter (surcharges) är gällande för alla produkter/tjänster medan tillägg på en tjänst (addon) kommer på separata rader.

Är det möjlig att lägga till en kolumn med information om lastbil/arna som använts vid försändelsen? T ex bränsletyp, typ av motor etc.

Denna information finns idag inte i det data vi har tillgängligt för specifikationerna. Men det kan vara ett framtida tillägg när möjligheten finns.

Det vore bra att kunna se leveransadress för att hålla isär kunder inom samma postnummer-område.

Denna information finns idag inte i det data vi har tillgängligt för specifikationerna. Men det kan vara ett framtida tillägg när möjligheten finns.

I och med dessa förändringar, kommer vi då kunna få ut en fil eller kommer vi som tidigare behöva hämta ett antal specifikationer per faktura?

Planen är att det ska vara möjligt att hämta en excelfil per faktura.