Fullmakter

Vad är Fullmaktshantering?

Fullmakter är ett sätt att ge en individ rätt att hämta brev eller paket adresserade till ditt företag. Administratörer kan skapa eller återkalla dessa fullmakter via Fullmaktsverktyget här i Portalen.

Granska dina fullmakter

Gå till Fullmakter i portalmenyn så kommer du till översiktssidan som visar dina aktuella fullmakter.

För att redigera eller avaktivera en fullmakt, markera kryssrutan för de du vill ska påverkas och använd knapparna längst ner på skärmen.

screenshot of power of attorney tool

Skapa fullmakt

Klicka på Skapa fullmakt. Du kommer att bli ombedd att välja vilken adress/arbetsplats som agenten ska tillåtas hämta försändelser för.

screenshot of power of attorney tool

Ange önskad giltighetstid för denna fullmakt. Detta kan redigeras senare, och fullmakten upphör att gälla efter valt datum.

Lämna uppgifter om fullmäktige - namn och svenskt personnummer.

screenshot of power of attorney tool

Du kommer att se en sammanfattning av alla detaljer innan du slutför posten.

screenshot of power of attorney tool