Rapporter & Statistik

Så tar du ut rapporter om leveransflöden med PostNord

Rapport- och statistikmodulen har flera rapporter om dina leveranser med PostNord. Du når modulen via den vänstra menyn medan du är inloggad på ett konto med åtkomsträttigheter till rapporter för din organisation. Om du inte ser modulen, kontakta din företagsadministratör och be om åtkomst.

Kvalitetsrapport

Quality report

En överblick över avvikelser i leveranser

Sortera på destination och försändelsetyp och se avvikelser i procentantal och siffror, hur många försändelser som levererats och inte.

Reklamationsrapport

claims report

En överblick över reklamationsärenden i portalen

Upptäck återkommande fel med den här rapportens översikt. Du kan exportera en detaljerad rapport över dina hanterade och pågående reklamationer i portalen. I portalen har du även möjlighet att hantera dina reklamationer direkt.

Fakturarapport

Invoice report

En överblick över dina fakturor

Se dina fakturor direkt i portalen eller välj att exportera en mer detaljerad rapport. Se vad som fakturerats, vad som är beställt och till vilken kvantitet.

EDI-kvalitetsrapport

EDI report

En översikt över EDI-kvaliteten på dina försändelser

Felaktig EDI kan orsaka helt onödiga kostnader för dig, men med EDI-kvalitetsrapporten kan du enkelt se var du kan förbättra dig för att undvika kostnader. Sortera efter period och efter kund. Du kan också prenumerera på EDI-fel via EDI-rapporten; du får då en 24-timmars sammanfattning av EDI-problem.

Kundnöjdhetsrapport

Postnord listens report

En översikt över dina kunders leveransupplevelse - PostNord Lyssnar

Direkt efter leverans har dina mottagare möjlighet att ge ett betyg (1-5) om sin leveransupplevelse. Rapporten visar det genomsnittliga betyget från dina mottagare under de senaste 30 dagarna, jämfört med det genomsnittliga betyget för leveranser gjorda i hela landet. Minst 40 betyg krävs för att visas i rapporten.

Liggetidsrapport

retention time report

En översikt över den tid dina försändelser finns kvar på ombud

Den här rapporten visar hur många dagar dina ombudsleveranser ligger hos ombudet innan uthämtning. Ger en bra överblick över insatser du kan göra till specifika kunder för att påminna dem om att paketet är tillgängligt för avhämtning för att undvika att leveranser skickas tillbaka till dig. En kortare liggetid för paketen hos ombudet gör också att paketet snabbare kan returneras och säljas vidare om din mottagare ångrar sitt köp.

Miljörapport

Environmental report

En översikt över mängden CO2-utsläpp kopplat till dina leveranser

Att kunna redovisa hur företagets leveranser påverkar miljön är idag en konkurrensfördel. Se och exportera rapporter för ditt företags CO2-utsläpp baserat på avstånd och fordon som används för att transportera försändelser. Transportarbetet beräknas för varje kolli och för varje sträcka och multipliceras med en emissionsfaktor för aktuell biltyp för varje sträcka.

Pallbalans-rapport

En överblick över din pallstatistik

Visa statistik över din pallbalans eller välj att exportera för mer detaljerad rapport.

Försändelserapport

shipping report

En överblick över dina försändelser under en vald period

Sortera på kund, period och försändelse (paket, brev, pall, styckegods) och skapa en rapport som visar allt som skickats.

Hittade inga artiklar