Transport och logistik

Att tänka på vid transport och logistik

Transport och logistik är centralt för bolag som bedriver försäljning och regelbundet fraktar gods till olika mottagare – antingen inom Sverige eller till utlandet. Här finner du som företagare information om sådant som är viktigt att tänka på vid inrikes och utrikes transport av varor.

Vad är transport och logistik?

Transport och logistik handlar om att frakta någonting från en avsändare till en mottagare. Från punkt A till punkt B. Allra helst ska det ske så säkert, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Dessutom vill vi så klart se till att göra våra logistikflöden så hållbara som möjligt så att våra kunder kan göra informerade val.

Som företagare kan rutinerna och processerna som rör transport och logistik ofta vara omfattande då det är mycket som måste klaffa i flera olika led. Det handlar om att se till att rätt produkt levereras till rätt mottagare på ett säkert sätt och inom utlovad tid.

Anlita en transportör eller ett speditionsföretag

Idag väljer många företag att anlita en transportör eller ett speditionsföretag för ombesörjning av tjänster som rör omfattande transport och logistik. Såväl för kortare transporter inom Sverige, som för exportförsändelser till andra länder. För de allra flesta blir det betydligt smidigare och billigare än att sköta varutransporterna på egen hand. Inte minst då man slipper investera i dyra lastbilar och/eller andra transportmedel.

Huruvida en transportör eller speditör passar bäst beror på om du enbart vill ha hjälp med själva frakten, eller även med tillhörande tjänster – exempelvis lagerhållning och administration.

Skillnaderna mellan transportör och speditionsföretag kan kort beskrivas så här:

Transportör

  • Sköter transport av varor från en plats till en annan
  • Kan anlitas för transport inom Sverige och utomlands
  • Erbjuder vanligtvis inga kringtjänster

Speditionsföretag

  • Organiserar kompletta transportlösningar med land-, sjö- och flygtransport
  • Sköter lagerhållning, transitering och dokumenthantering
  • Kan fungera som tullombud vid export- och importförsändelser
  • Anlitas oftast för organisering av internationella transporter, men kan även användas nationellt

Huruvida en transportör eller speditör är det bästa alternativet för ditt företag beror på vilka behov som finns. Vid import och export kan det till exempel vara smidigt att anlita en speditör, medan en transportör kan vara tillräckligt för frakt inom Sverige. Behov av lastning, administration och lagerhållning är också avgörande för vilket alternativ som är mest lämpligt.

Skickar du endast mindre försändelser är det inte säkert att du behöver vare sig ett transport- eller speditionsföretag. Ofta kan det räcka med vanliga postpaket, vilka du både kan köpa frakt till och spåra genom våra funktioner i PostNord Portal Business – Skicka Direkt Business samt Track & Trace.

Avtal för transport och logistik

Anlitar du ett externt transport- eller logistikföretag är det viktigt att ha tydliga avtal som reglerar såväl leveransvillkor som övrig ansvarsfördelning mellan köpare och säljare. Detta för att tydliggöra vem som bär ansvar för sådant som förseningar, trasigt gods, kostnader och försäkringar.

För internationella transporter används vanligen något eller några av de globala och standardiserade leveransvillkor som finns i Incoterms. Incoterms har tagits fram av Internationella Handelskammaren och innehåller totalt elva olika villkor för olika transportsätt.

Kom ihåg att specificera vilket eller vilka av Incoterms leveransvillkor som gäller om de används i avtalet mellan ditt företag och transportören eller speditören. Tydliggör också om olika villkor gäller för olika delar av transportkedjan.

Övrig ansvarsfördelning mellan parterna regleras bäst med allmänna villkor i ett separat avtal.

Ha en giltig transportförsäkring

En transportförsäkring ger möjlighet till ekonomisk ersättning om gods skulle komma bort eller skadas under någon del av transporten. Såväl du som köpare som det transport- eller logistikföretag du anlitar bör ha en transportförsäkring på plats.

Den part som enligt avtalet står för risken, är den vars transportförsäkring ska ersätta skadat eller förlorat gods.

Förenkla transporter och logistik med PostNords tjänster

PostNord erbjuder flera smidiga tjänster som förenklar transporter och logistik för företag – däribland smarta integrationslösningar samt möjligheten att boka upphämtning av utgående försändelser för inrikes och utrikes transport.

Mer om våra företagstjänster finns att läsa i PostNord Portal Business. Fler logistikartiklar hittar du här.

Vanliga frågor om transport och logistik

Hur tecknar man en transportförsäkring?

Transportförsäkring kan tecknas hos vanliga försäkringsbolag. För enkelhetens skull kan man använda samma bolag som för övriga företagsförsäkringar.

Vad är logistik?

Logistik är ett samlingsbegrepp för planering, organisering, utförande och styrning av flöden mellan avsändare och mottagare - exempelvis varuflöden.

När är det bra att anlita ett speditionsföretag?

Ett speditionsföretag kan vara fördelaktigt vid omfattande varutransporter samt vid transporter mellan olika länder.