5 starka trender inom logistikbranschen

Fortsatt snabb utveckling i logistikbranschen

Logistikbranschen genomgår en spännande utveckling. De senaste 10–20 åren är det mycket som förändrats och utvecklingen fortsätter framåt med snabba steg.

PostNord Portal Business har tittat på några av de starkaste trenderna som påverkar logistikbranschen idag.

1. Ökade krav på hållbarhet

Hållbarhet och miljötänk är inte längre en lyx utan det är något som allt fler tar för givet. När konsumenterna kräver miljövänlig e-handel är det något som i högsta grad påverkar hur transporterna utformas.

Ekologiskt hänsynstagande logistik blir en viktig del i en hållbar försörjningskedja. Energibesparingar i produktionen och genom återvinning matchas med miljövänliga transporter som syftar till att ha så låga koldioxidutsläpp som möjligt.

När konsumenterna kräver miljöhänsyn måste såväl e-handlare som logistikföretag anpassa sig för att behålla sina marknadsandelar.

2. Automatisering av godstransporter

Logistikbranschen kommer att påverkas alltmer av en ökad automatisering. I takt med att självkörande bilar gör sitt intåg på konsumentmarknaden kan vi räkna med att få se deras motsvarigheter inom transportsektorn. Vi kan se fram emot självkörande lastbilar och lastfartyg.

Automatisering ger fördelar i form av färre trafikolyckor och en mer effektiv användning av de transportfordon som är i trafik. Lastbilar kan exempelvis köra i längre skift vilka lättare kan förläggas till tider på dygnet då det är mindre trafik på vägarna eller som passar logistikflödet bättre.

3. Lagerhanteringen effektiviseras

Automatiseringen håller också på att få ett genombrott på allvar inom lagerhanteringen. Det är redan vanligt att det finns lagerrobotar i de större godslagren och den trenden förväntas fortsätta. Nästa steg i utvecklingen är att dessa robotar kommer att bli ännu mer effektiva än tidigare. Vi kan förvänta oss att fler moment inom lagerhanteringen kommer att kunna automatiseras vilket leder till snabbare och mer effektiva transporter.

4. Hemleveranser blir mer sofistikerade

I takt med att e-handeln blivit en naturlig del av konsumentbeteendet har transporter och hemleveranser också utvecklats till det bättre. Idag tar många för givet att det ska gå att få en vara levererad hem till dörren så att man slipper gå till ett serviceställe. Det har satt sina avtryck på hur hemleveranser utformas. Nu finns det en mycket större flexibilitet och valmöjlighet för konsumenterna jämfört med för bara några år sedan.

Nästa steg i utvecklingen kan bli att hemleveranser av större varor blir vanligare. Det går hand i hand med att allt fler väljer att avstå från att ha bil helt och hållet. Då blir det viktigare att kunna få varorna hemkörda istället.

5. Mer pressade priser

Logistikbranschen är en alltmer konkurrensutsatt bransch. Det gynnar givetvis både konsumenter och avsändare men gör det svårare för logistikföretagen att försvara sina marginaler.

Miljöhänsyn ses som en hygienfaktor, inte som något som man kan ta ut en extra avgift för. Samtidigt finns det hopp om att ökad automatisering och nytänkande i hur tjänster utformas kan bidra till att skapa nya möjligheter inom logistikbranschen.

Portalens verktyg hjälper dig hänga med i utvecklingen

Du som är företagare, logistikansvarig eller e-handlare kan ha stor nytta av att använda PostNord Portal Business för att få ut det mesta av utvecklingen inom branschen. Här finns flera verktyg som gör det enklare att hantera företagets frakt.

I Portal Business kan du bland annat hålla koll på alla utsläpp genom att ta fram detaljerade miljörapporter. Med hjälp av dessa kan du analysera transportens koldioxidutsläpp och se hur miljöbelastningen fördelar sig över olika typer av försändelser.

Med hjälp av Skicka Direkt Business kan du skräddarsy dina hemleveranser. Använd automatiska aviseringar för att hålla dina mottagare underrättade om vad som händer med deras paket.

Tack vare vårt API kan du integrera PostNords transportsystem i din egen lagerhantering och ta automatiseringen till nästa nivå.

Utöver våra företagsverktyg kan du även ta del av Leveransguiden, som ger en god överblick över logistikfältet. Här hittar du våra informativa artiklar om logistik.