Ordlista

Logistik- och e-handelsbranschen är full av begrepp och akronymer som 3PL, SCM och crossdocking. För nya eller expanderande företagare kan begreppen lätt te sig som en ogenomtränglig djungel. Vi vill att det ska vara enkelt att idka e-handel, därför har vi samlat vår kunskap och erfarenhet i artiklar om många av de begrepp som används inom alltifrån logistik till e-handel, tull, med mera. Artiklarna är fulla av förklaringar och tips för dig som funderar på om saker som 3PL, SCM och crossdocking kan vara något för just ditt företag.

A

 • Adressändring, företag
  • Så gör du en tillfällig eller permanent adressändring för företaget: information, kostnad, alternativ för eftersändning av post.

B

 • Backorder
  • Vad är en backorder? Vi förklarar vad det innebär samt när och hur det kan bidra till ökad försäljning.

C

 • Centrallager
  • Ett centrallager är ett huvudlager varifrån ett företags alla varor skickas. Vi förklarar för- och nackdelarna med metoden och vad man ska tänka på vid val av lagerlösning.
 • CPFR
  • CPFR är en metod för att skapa en så tidseffektiv och kostnadseffektiv försörjningskedja som möjligt. Vi förklarar hur det fungerar och fördelarna med metoden.
 • Crossdocking
  • Crossdocking reducerar lagerhållningen och kan innebära stora besparingar för ditt företag. Vi förklarar begreppet crossdocking, vem som kan använda det, för- och nackdelar.

D

 • Delleverans
  • Delleverans innebär att dela upp en order och leverera vid fler än ett tillfälle. Läs mer om hur det fungerar och för- och nackdelar med leveransalternativet.
 • Demand management
  • Vad är demand management? Vi förklarar begreppet och hur företag kan använda metoden för att ökad lönsamhet.
 • Distributionskanal
  • Vad är en distributionskanal och hur hjälper den ditt företags distribution och försäljning? Vad bör du tänka på när du väljer distributionskanaler?
 • Direktleverans
  • Vad är direktleverans? Läs mer om hur det fungerar, villkor och de olika alternativen av direktleverans PostNord erbjuder.
  • Vad är distanshandel? Läs mer om hur det fungerar, vad lagen om distansavtal innebär och hur PostNord kan underlätta din distansförsäljning.
 • Distributör
  • Vad gör egentligen en distributör? Läs mer om arbetsuppgifter, olika typer av distribution och ta del av tips för dig som vill arbeta som distributör.
 • Dokumentinkasso
  • Vad är dokumentinkasso? Vi förklarar hur det fungerar och när det används.
 • Dropshipping
  • Bedriv e-handel utan lagerhållning och logistiklösningar. Vi förklarar vad dropshipping innebär och hur du kommer igång.

E

 • EDI
  • EDI – Elektronisk överföring av information – tillåter företag att skicka information som fakturor, orderbekräftleser och aviseringar elektroniskt. Läs mer om hur det fungerar och fördelarna med tjänsten.
 • Eftersändning av post för företag
  • Med eftersändning av post omdirigeras automatiskt post som skickats till företagets gamla adress till den nya adressen. Så fungerar eftersänd post för företag.
 • Enhetslast
  • Enhetslast innebär att flera varor packas och lastas tillsammans. Läs mer om olika typer av enhetslast, för- och nackdelar och hur det möjliggör smidigare leveranser.
 • Export
  • Export är när varor förs ut ur ett land för att säljas, till exempel om ett svenskt företag säljer varor till USA. I dagligt tal används begreppet export vid all försäljning till andra länder, men tekniskt sett är export endast handel med länder utanför EU.
 • Exportsubvention
  • Exportsubvention är ett handelsekonomiskt verktyg. Vi förklarar vad det innebär och vilka konsekvenser det kan resultera i.

F

 • Fraktavtal
  • Vad är ett fraktavtal och varför ska man teckna ett? Läs mer om PostNords erbjudanden.
 • Fraktetikett
  • Vad är en fraktetikett? Allt du behöver veta om vad fraketiketter ska innehålla och vad de används till.
 • Fraktsedel
  • En fraktsedel kan enklast beskrivas som en form av dokument som skickas med i samband med att en vara fraktas.
 • Följesedel
  • En följesedel, även kallat packsedel, är ett dokument med en förteckning över innehållet i en leverans. I följesedeln specificeras vilken eller vilka produkter som levererats, och innehåller ibland uppgifter som köparen kan behöva för sin bokföring.

G

 • Generalagent
  • En generalagent är en handelsagent med ensamrätt att förmedla affärer. Vi förklarar vad det innebär samt för- och nackdelar med distributionsformen.

H

 • Handelsfaktura
  • Vad är en handelsfaktura? När ska en handelsfaktura skickas? Vad ska den innehålla? Vi förklarar grunderna.
 • Handelskrig
  • Vad innebär handelskrig och vilka påverkas? Vi redogör för vad du som företagare behöver veta.

I

 • Incoterms
  • Incoterms reglerar bland annat ansvar och risk vid internationella transporter och affärer. Vi reder ut de vanligaste begreppen du behöver känna till.
 • Incoterms, CIP
  • CIP: Carriage and Insurance Paid to. Vad innebär leveransvillkoret CIP och hur skiljer det sig från det liknande CPT? Vad bör köpare och säljare tänka på vid CIP-leverans?
 • Incoterms, CPT
  • CPT: Carriage Paid To. Leveransvillkoret CPT översätts närmast till ’Frakt betald till’. Vad gäller för köpare respektive säljare vid CPT-leveranser?
 • Incoterms, DAP
  • DAP: Delivered at Place. Leveransvillkoret DAP har uppdaterats i Incoterms 2020. Har du koll på vem som ansvarar för kostnader och risker under leverans? Läs mer om DAP och skillnaden mot det snarlika DDP.
 • Incoterms, DDP
  • DDP: Delivered Duty Paid. Leveransvillkoret DDP har de längstgående skyldigheterna för leverantören. Vad bör du tänka på som företagare när du skickar varor med DDP?
 • Incoterms, DPU
  • DPU: Delivered at Place Unloaded. DPU är ett leveransvillkor som infördes i och med Incoterms 2020. Läs mer om vad DPU innebär för säljare och köpare.
 • Incoterms, EXW
  • Leveransvillkoret EXW står för ’Ex Works’. Vi förklarar när en affär omfattas av EXW och vad det innebär.
 • Incoterms, FCA
  • Leveransvillkoret FCA står för ’Free Carrier’. När övergår ansvaret och risken vid FCA-leverans från säljare till köpare? Vi förtydligar detaljerna.
 • Inköp
  • Så fungerar inköp i små och stora företag, viktigt att tänka på, tips för en mer lönsam inköpsfunktion, och mycket mer.
 • Intermodala transporter
  • Vad är intermodala transporter och hur går de till? Vi reder även ut det närliggande begreppet ‘kombitransport’.
 • inventory management software
  • Inventory management software är programvara som effektiviserar lager- och orderhantering. Läs mer om vad det innebär och vilka lösningar PostNord erbjuder.

J

 • Just in time
  • Just in time är en planeringsmetod för att minimera svinn och effektivisera produktion och leverans. Läs mer om för- och nackdelar samt hur PostNord kan bistå.

K

 • Kassation
  • Att kassera varor leder till ökade kostnader för dig som företagare och påfrestar miljön. Läs mer om vad du kan göra för att minska kassation av varor.
 • Konsolidering av logistik
  • Genom att sammanföra flera leveranser i en transport kan du spara pengar och minska miljöpåverkan. Läs mer om hur konsolidering fungerar i praktiken.

L

 • Lagerhantering
  • Så väljer du rätt verktyg för att effektivisera lagerhanteringen och få stenkoll på lagersaldot.
 • Lagerhållning
  • Håll koll på lagerkostnader, lagringsperioder, omsättningsgrad och lagerintensitet. När är det bättre att outsourca sin lagerhållning?
 • Ledtid
  • Vad är en ledtid och varför är ledtider avgörande för konkurrenskraftigheten? Vi förklarar begreppet och ger tips på hur du optimerar ditt företags ledtider.
 • Logistiker
  • Vad gör egentligen en logistiker? Läs mer om vanliga arbetsuppgifter, utbildningsvägar och arbetsplatser, med mera.
 • Logistikflöde
  • Ett logistikflöde innefattar alla aktiviteter som möjliggör att en vara levereras till en kund. Så hittar du logistiklösningar som förbättrar lönsamheten.

M

N

O

 • Operativt inköp
  • Vad är operativt inköp? Läs mer om hur det fungerar och vad man ska tänka på.
 • Ordernummer
  • Vad är ett ordernummer och hur skiljer det sig från ett spårningsnummer? Vi reder ut begreppen.

P

 • Partihandel
  • Vad innebär partihandel och hur fungerar det? Kan man idka partihandel och detaljhandel på samma gång? Läs mer i vår introduktion till partihandel.
 • Point of Sale System
  • Vad är ett Point of Sale System och hur används det? Läs mer om hur det kan underlätta din försäljning och vilka av PostNords funktioner som kan integreras.
 • Proformafaktura
  • Proformafakturan är en faktura ’för formens skull’. När ska en proformafaktura utfärdas? Vad ska den innehålla?

Q

R

S

 • Speditör
  • Vad gör en speditör? Läs mer om speditörens arbete, olika typer av speditionsföretag och arbetsplatser.
 • Spårningsnummer
  • Vad är ett spårningsnummer, hur fungerar det, och hur skiljer det sig från ordernumret? Vi reder ut begreppen.
 • Strategiskt inköp
  • Vad innebär strategiskt inköp? Vi förklarar begreppet och hur man skapar en fungerande strategisk inköpsprocess.
 • Supply Chain Management (SCM)
  • Vad innebär supply chain management och hur fungerar det i praktiken? Läs mer om detta kärnbegrepp inom distribution.

T

  • Tredjepartslogistik (3PL)
   • Automatisera delar av företagets frakthantering med tredjepartslogistik. Så får du bästa upplevelsen av 3PL.
  • Tullager
   • Ett tullager är ett lager särskilt avsett för varor som inkommit från utlandet men som ännu inte har blivit förtullade.
  • Tullregler
   • Tullregler består av en uppsättning regler som reglerar bland annat hur och vilka varor som får röra sig mellan olika länder. Dessa tullregler varierar beroende på vilken produkt och land som berörs.
  • Tullvärde
   • Ett tullager är ett lager särskilt avsett för varor som inkommit från utlandet men som ännu inte har blivit förtullade.

U

V - W

X - Y - Z

Å - Ä - Ö

0 - 9