CPFR – Samarbetsplanering, beräkning och påfyllnad

CPFR är en metod som syftar till att optimera samarbetet och informationsflödet mellan olika parter i en leveranskedja. Här hittar du en kort guide till vad CPFR betyder, vilka fördelar metoden kan ha för företag samt hur PostNord kan bistå med ett smidigt logistikflöde i enlighet med de villkor som CPFR innebär.

Vad betyder CPFR?

CPFR är ett engelskt begrepp och en förkortning för Collaborative planning, forecasting and replenishment. På svenska kan det översättas till Samarbetsplanering, beräkning och påfyllnad alternativt Gemensam planering, prognostisering och påfyllnad.

CPFR innebär att olika företag i en varukedja arbetar efter en gemensam metod för planering och prognostisering av synkroniserad lagerpåfyllning i alla led. Syftet med tillvägagångssättet är att skapa en så tidseffektiv och kostnadseffektiv försörjningskedja som möjligt. Något som tjänar alla inblandade parter, såväl som slutkunden.

Hur fungerar CPFR?

CPFR handlar om att tillverkare, grossister, distributörer och återförsäljare anammar ett med varandra integrerat arbetssätt som i korthet innebär en gemensam förvaltning av lager.

Företag som arbetar efter CPFR-metoden delar löpande information om lagerstatus och synkroniserar påfyllnad av lager. Samarbetet sker i syfte att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose kundernas krav och förväntningar.

CPFR kan användas om alla inblandade parter kommer överens om att metoden är fördelaktig och tjänar såväl gemensamma som enskilda intressen.

CPFR effektiviserar och säkerställer kvalitet

Ju fler led som ingår i en produktions- eller leveranskedja av något slag, desto mer sårbart blir flödet och desto viktigare blir det med ett integrerat samarbete alla parter emellan.

Genom att arbeta enligt CPFR kan samtliga företag i en försörjningskedja optimera sin del och få en betydligt tryggare, smidigare och mer effektiv arbetsgång. Löpande kommunikation kring lagerhållning och efterfrågan från kunder gör det möjligt för både leverantörer och återförsäljare att snabbare inventera och fylla på lager efter kommande behov.

Läs också: Demand management

Underlätta CPFR-flödet med PostNord som pålitlig logistikpartner

Som Nordens ledande leverantör av transport- och logistiktjänster kan PostNord erbjuda skräddarsydda lösningar för varje unikt företag. Däribland kompletta logistikpaket i vilka såväl distribution som lagerhållning ingår.
Arbetar ditt företag enligt CPFR och du tar hjälp av oss för lagerhållning och övrig tredjepartslogistik, ansvarar vi för att kommunikation och samarbete fungerar väl med övriga inblandade parter.

Vi ser till att ditt varuflöde flyter på så smidigt som möjligt, så att du kan fokusera på att få din verksamhet att nå dit du vill.

Vill du veta mer om hur PostNord arbetar med CPFR eller är du nyfiken på vilka företagstjänster vi erbjuder?

Kontakta vår kundtjänst eller kika in i PostNord Portal Business och läs om hur smarta funktioner som Integrationslösningar, Skicka Paket och Postbox kan förenkla ditt företags post- och logistikhantering avsevärt.

Fler artiklar kopplade till logistik hittar du på samlingssidan Logistik.

Vanliga frågor om CPFR

Är CPFR ett leveransvillkor?

CPFR är inte ett leveransvillkor. Det kan istället beskrivas som en metod eller ett tillvägagångssätt för samarbete i en varukedja.

Hur arbetar man enligt CPFR?

CPFR kan implementeras som metod om alla berörda parter i en varukedja avtalar om det och kommer överens om hur samarbetet ska skötas praktiskt.

Varför använda CPFR?

Företag som samarbetar kring inventering, planering och påfyllning av lager genom hela distributionskedjan kan förkorta ledtider och sänka sina lagerkostnader.