Hantera utskrifter i Skicka Direkt Business

PDF printning

Det enklaste sättet att hantera utskrifter från Skicka Direkt Business är genom PDF-utskrift - såvida du inte redan har ett ZPL-utskriftssystem inställt.

I verktygets skrivarinställningar kan du ställa in PDF-utskrift och skriva ut från vilken skrivare som helst – till och med vanliga kontorsskrivare om dina etikettskrivare skulle fungera fel.

Open Online Shipping Tool and navigate to Printers

Support för utskrift

Skicka Direkt Business stödjer utskrift och installationen är enkel. Du behöver tillgång till en printer och wifi och vi rekommenderar att du gör en testutskrift först. Vi supportar utskrifter up till 200 dpi.

Öppna Skicka Direkt Business

För att logga in på PostNord etikettskrivare behöver du ett PostNord Portal Business-konto – använd samma användarnamn och lösenord. Om du redan är inloggad på portalen sker inloggningen till PostNords etikettskrivare automatiskt.

Om du använder Safari som webbläsare måste du tillfälligt ändra standardwebbläsaren till Chrome (https://support.apple.com/sv-se/HT201607). Efter inloggning kan du byta tillbaka till Safari.

A printer

För att skicka ett utskriftsjobb till din skrivare behöver du installera PostNords etikettutskriftsklient på en dator som har tillgång till både skrivaren och internet. Vi stöder både Windows och MacOS/OS med utskrifter på upp till 200 dpi. Följ guiden nedan eller gå direkt till:

How to install the ZPL printer client

Install on Windows

1. Download the PostNord Label Printing client. Start by downloading the latest version of the PostNord label printer client, either for Windows or Mac OS

2. Run the installation program
When the PostNord label printer client has been downloaded, run the program.

3. Approve the licensing agreement

4. Choose the installation location
Unless you have a specific need to install the client in a place of your choice, install it at the standard location.

5. Pick a start menu folder
Choose if you want to perform additional steps.
If you install the client on a computer used by more than one person (especially several logged-in users), it’s best to install it on Windows.

6. Install the client
Click on Install and wait for the process to complete.

7. Complete the installation
You are now ready to use the client. Click on Finish to start the PostNord label printer.

Install on MacOS/OS X

1. Allow download

2. Click on the downloaded file to run the program

3. Select PostNord Label Printing

4. Click Open

5. Wait while the program is being scanned

6. Log in to the PostNord label printer. Use the same login that you use for PostNord Portal Business. Once logged in, a printer icon appears in your activity field.

7. To log in to PostNord label printer you need a PostNord Portal Business account – use the same username and password. If you’re already logged in to the portal, the login to the PostNord label printer is automatic. If you use Safari as your web browser you need to temporarily change the default browser to Chrome (https://support.apple.com/sv-se/HT201607). After login, you can switch back to Safari.

What printers are supported?

The drivers installed on your computer are used to communicate with your printer, so if you can print on it normally it also works with the label printer client. The following examples are printer models that have been successfully used for label printing. Don’t worry if your printer is not on the list, it will still work.

The following are examples of printers that support label printing via PostNord Portal.

If your printer is missing from the list it will still work as long as it meets our requirements regarding printing width for PostNord standard labels, 105 mm wide with a resolution of 203 dpi.

 • Brother

 • TD-4650TNWB DT/TT

 • Datamax

 • O’Neil E-4204B MarkIII

 • SATO

 • WS408

 • WS408DT

 • TSC

 • DA210

 • DA220

 • Toshiba

 • B-FV4D 203 dpi

 • Zebra

 • GK420d

 • GK420t

Label size

PostNord has the same width on all its labels, 105 mm. The length is handled automatically.

Where do I buy labels suitable for printing PostNord labels?

You can, for example, buy labels that suit our printed labels here.