Stöd för etikettskrivare

Skicka Direkt Business har stöd för etikettskrivare och installationen är enkel. Du behöver tillgång till skrivare och internet och vi rekommenderar att du först skriver ut en testsida. Vi stödjer utskrifter upp till 200 dpi.

Jag har redan installerat etikettskrivare

Klient för PC/Windows
Klient för Mac OS

Jag behöver installera en etikettskrivare

Välj din etikettskrivartyp