Stöd för etikettskrivare

Skicka Direkt Business har stöd för etikettskrivare och installationen är enkel. Du behöver tillgång till skrivare och internet och vi rekommenderar att du först skriver ut en testsida. Vi stödjer utskrifter upp till 200 dpi.

Följ vår enkla installationsguide för etikettskrivare, vi stödjer både Windows och MacOS.