Så fungerar dropshipping för företag i Sverige

Med dropshipping kan du enkelt starta en e-handel utan att behöva investera i lagerhållning och logistiklösningar. Istället skickas produkterna direkt från grossisterna till dina kunder. Här hittar du all information du behöver för att komma igång med dropshipping i Sverige. 

Dropshipping är ett smidigt sätt att bedriva e-handel och en metod som länge varit populär i bland annat USA. I Sverige är det ännu relativt ovanligt med företag som använder dropshipping, men intresset ökar stadigt och antal svenska aktörer som nyttjar affärsmodellen blir allt fler. 

Är du intresserad av att starta igång en e-handel med dropshipping är det viktigt att du först känner till hur det fungerar. Nedan finner du en guide till vad dropshipping är, vad som krävs för att lyckas med det samt vilka för- och nackdelar som finns.

Vad är dropshipping?

Dropshipping är en speciell form av distanshandel som gör det möjligt att sälja produkter utan att själv behöva ha ett eget lager. Driver du en e-handel med dropshipping i Sverige görs alla beställningar via din webbutik, men produkterna skickas direkt från grossisten till slutkunden utan att först passera dig.

All produktförsäljning sker med andra ord på uppdrag av dig och din e-handel, men du ombesörjer själv ingen produktion eller distribution. Affärsmodellen innebär således att du genom ditt distanshandelsföretag snarare blir en handelskommissionär än en traditionell återförsäljare.

Hur lyckas man med dropshipping?

För att lyckas med dropshipping behöver du bland annat ha en bra strategi, goda marginaler och pålitliga leverantörer. Val av produkter och målgrupp är förstås också viktigt. Det gäller att erbjuda eftertraktade varor till priser som både tilltalar kunden och ger dig en god vinstmarginal – precis som vid all slags försäljning.

Nedan följer ett antal tips på sådant som ger dig bra förutsättningar att bygga en lönsam verksamhet med dropshipping.

Samarbeta med leverantörer som ger bra provision

Som dropshipper erhåller du en provision från leverantören varje gång en kund köper något i din webbutik. Provisionen kan skilja sig mycket åt mellan olika leverantörer, varför det är viktigt att vara noggrann med vilka du väljer.
Bra leverantörer är på många sätt nyckeln till framgång inom en affärsmodell som dropshipping.

Ett smidigt alternativ till att själv hitta lämpliga leverantörer är att använda en befintlig produktportal för dropshipping – exempelvis Droshi, Oberlo eller BigBuy.

Fundera över vilka fraktkostnader och ledtider som känns rimliga

Leveranskostnader och ledtider är också något att ta i beaktning. På stora marknader som USA och Kina finns enorma utbud av produkter att dropshippa, men leveranstiderna är ofta långa och fraktkostnaderna högre.

När du väljer marknader för dropshipping till Sverige är det viktigt att fundera över vilka leveranstider dina kunder förväntar sig samt hur kostnaderna blir för dig. Tänk också på att moms och tull ska betalas för sådant som importeras från länder utanför EU.

Bygg en webbutik och marknadsför ditt företag

Sist men inte minst behöver du förstås en webbutik att sälja dina produkter i. Du måste också marknadsföra din e-handel för att nå ut till dina tilltänkta kunder.

Idag finns flera bra och billiga e-handelsplattformar i vilka du enkelt kan bygga din egen webbutik. För smidigare hantering av frakt kan du också koppla ihop ditt e-handelssystem med PostNords integrationslösningar.

Marknadsföring kan med fördel göras i olika sociala medier. Det är både gratis och når ut till många.

Sammanfattningsvis är följande 5 bra tips för att lyckas med dropshipping:

  1. Skapa en tydlig affärsplan och hållbar strategi för din verksamhet
  2. Satsa på produkter med hög vinstmarginal och som du har god kännedom om
  3. Hitta bra leverantörer – eller jobba med en befintlig plattform för dropshipping
  4. Bygg en webbutik med hjälp av en smidig e-handelsplattform
  5. Marknadsför din verksamhet på nätet och i sociala medier

Fördelar och nackdelar med dropshipping

Det finns såväl fördelar som nackdelar med att använda dropshipping som affärsmodell. Innan du startar en e-handel med dropshipping är det förstås viktigt att du känner till vilka dessa är.

Vilka fördelar finns med dropshipping?

Enkelt att komma igång: Med dropshipping behöver du varken lager eller logistiklösningar för att driva en e-handel och ta emot ordrar. Allt som krävs är egentligen en hemsida med webbshop samt en eller flera pålitliga leverantörer.

Inget stort startkapital krävs: Avsaknaden av ett eget lager innebär att du slipper kostnader för såväl inköp av produkter som hyra av lagerlokal, eventuell inkurans och distribution.

Du betalar först när du sålt: Du betalar ingenting i förskott för de produkter du säljer i din webbutik. Istället betalar du leverantören först när kunden har betalat dig. Detta innebär en betydligt lägre ekonomisk risk eftersom du slipper ligga ute med pengar för varor som du inte vet blir sålda.

Lättare att skala upp: För att ett företag ska kunna expandera och öka på sin försäljning krävs vanligtvis fler och större investeringar samt mer arbete. Vid dropshipping hamnar större delen av merarbetet och de ökade kostnaderna istället på dina leverantörer. För din del innebär ökad försäljning framförallt mer kundtjänst samt administration med förmedling av fler ordrar.

Hög flexibilitet: Försäljning och kommunikation med kunder och leverantörer kräver endast att du har en stabil internetuppkoppling. Du blir således platsoberoende och kan sköta din verksamhet från varhelst du vill.

Möjlighet att erbjuda bredare produktutbud: Inga kostnader för inköp och inget begränsat fysiskt utrymme för lagerhållning gör det enklare att erbjuda ett stort sortiment. Önskar du bredda utbudet i din webbutik adderar du bara fler leverantörer.

Vilka nackdelar finns med dropshipping?

Sämre kontroll – men fullt ansvar: Brist på kontroll är en stor nackdel med att inte själv lagerföra produkterna du säljer eller ens se dem innan de når slutkunden. Trots att du själv inte har någon del i vare sig tillverkningen eller distributionen av dina varor, är du ändå ytterst ansvarig för att allt fungerar som det ska. Du som företrädare för distanshandelsföretaget får stå till svars om något går fel.

Låga marginaler: Som dropshipper lägger du en order hos din leverantör först när kunden har lagt en order hos dig. Eftersom du vanligtvis bara köper in en eller ett fåtal produkter i taget, får du oftast betala högre priser. De flesta leverantörer ger bättre inköpspriser till återförsäljare som köper större partier åt gången.

Högre fraktkostnader: Jobbar du med flera olika leverantörer får du räkna med högre fraktkostnader. Om en kund lägger en order på tre olika produkter från tre olika leverantörer innebär det tre olika försändelser med separata fraktkostnader för varje.

Mer läsning

Fler artiklar om dropshipping, crossdocking och andra moderna logistiklösningar hittar du bland Logistiksidans inlägg.

Vanliga frågor om dropshipping

Måste man ha eget företag för att börja med dropshipping?

Ja, så länge du inte ska bedriva din e-handel som hobbyverksamhet utan vinstsyfte måste du ha ett eget företag.

Hur mycket kan man tjäna på dropshipping?

Det beror på hur mycket tid du lägger ned och vad du säljer, men med bra vinstmarginaler och pålitliga leverantörer finns goda möjligheter att få bra lönsamhet.

Hur fungerar det med dropshipping och skatt?

Generella regler för moms och skatt vid e-handel gäller, men villkoren skiljer sig åt beroende på produkter och inköpsland. För mer information kan du vända dig till Skatteupplysningen.

Vem ansvarar för reklamationer och returer?

Olika leverantörer kan ha olika villkor, men oftast går reklamationer och returer via dig som e-handlare. Ansvaret för hanteringen av dessa vilar således på dig.

Vilka fraktkostnader gäller vid dropshipping?

Det beror på från vilket land du köper in produkterna och hur högt varuvärdet är. Frakt från leverantörer utanför EU blir dyrare eftersom importmoms och tullavgifter tillkommer.