Kategoristyrning

Har du hört talas om att det finns fördelar med använda inköpsmetoden kategoristyrning men undrar hur det egentligen fungerar? I den här artikeln förklarar vi det du behöver veta för att du ska kunna arbeta mer strategiskt med inköpen till din verksamhet.

spårbart paket

Vad är kategoristyrning?

Kategoristyrning är ett arbetssätt som innebär att en verksamhets inköp kategoriseras för att det ska bli lättare att hitta den mest optimala inköpsstrategin utifrån verksamhetens specifika behov. Arbetssättet utvecklades under 80-talet då man upptäckte att det var mer lönsamt att arbeta med förbättringar inom en varukategori istället för att fokusera på enskilda varor. Metoden hjälper inköpsteam att identifiera onödiga kostnader och hitta mer prisvärda alternativ – med andra ord att göra mer effektiva inköp.

Hur fungerar kategoristyrning?

En förutsättning för att kategoristyrning ska ge resultat är att företaget har kvalitativ data kring inköpen att utgå från. Av denna anledning tar man fram en spendanalys, alltså en sammanställning av företagets utgifter, som ligger till grund för arbetet och de inköpsbeslut som fattas. Organisationens inköp delas sedan in i olika kategorier för att ge de ansvariga bättre överblick och kontroll, och leverantörer jämförs och analyseras i syfte att skapa bättre kännedom om marknaden. Inköpsstrategierna skräddarsys sedan utifrån kategorierna så att organisationen ska minska onödiga kostnader och nå sina mål.

Relaterad läsning: för dig som inriktar dig mot näthandel, missa inte vårt arkiv med artiklar om e-handel.

För- och nackdelar med kategoristyrning

Fördelar med kategoristyrning:

  • Inköpen anpassas efter köparens behov.
  • Metoden kan hjälpa dig att maximera bolagets vinst.
  • Den ger dig bättre kontroll över företagets utgifter.
  • Den möjliggör mer effektiva inköpsstrategier.

Nackdelar med kategoristyrning:

  • Det kan vara resurskrävande för företag att byta inköpsmetod.
  • För mindre bolag kan metoden bli för kostsam i förhållande till den nytta som skapas.

Vad ska man tänka på om man vill lyckas med kategoristyrning?

1. Tydliga mål

Organisationen kommer endast att lyckas med sina målsättningar om alla inblandade jobbar tillsammans för att nå dem. Se därför till att alla medarbetare är medvetna om organisationens kort- och långsiktiga mål.

2. Utgå från data

Basera alla affärsbeslut på fakta – förutom att ni kan genomföra mer effektiva förändringar är det dessutom ett sätt att undvika meningsskiljaktigheter.

3. Tänk på totalkostnaden

Kom ihåg att inte stirra er blinda på prislappar utan räkna också in nackdelar och nyttor med olika alternativ, såsom minskad risk eller kortare arbetstid.

4. Arbeta tvärfunktionellt

Involvera alla delar av organisationen så att alla kompetenser förs fram och se till att det inte är samma personer som tar fram rekommendationerna som även fattar beslut om dem.

5. Strategiskt perspektiv

Ha ett långsiktigt förhållningssätt så att samtliga affärsbeslut leder till framtida förbättringar.

Så kan PostNord bistå vid kategoristyrning

Letar du efter ett verktyg som kan förse dig med värdefull data kring din affär? Som avtalskund hos PostNord får du tillgång till Portal Business – en plattform som inte bara hjälper dig att hantera dina leveransflöden, utan även att identifiera brister i dem. På ett och samma ställe kan du nu boka frakt, spåra leveranser, se statistik, sköta fakturering och mycket mer. Det enda du behöver göra för att komma igång är att skapa ett kostnadsfritt företagskonto.

För mer information, besök PostNord Portal.

Vanliga frågor om kategoristyrning

Vad betyder kategoristyrning?

Kategoristyrning är ett arbetssätt som syftar till att skapa värde för organisationen genom att utgå från dess behov och utgifter.

Hur ska man dela in bolagets inköp i kategorier?

Det finns inga generella riktlinjer för hur man ska skapa inköpskategorier. Organisationer behöver utgå från sina egna varor och behov för att modellen ska kunna skräddarsys och ge resultat.

Vad är en spendanalys?

En spendanalys är en sammanställning över en organisations inköp, den visar bland annat var inköpen sker i organisationen och hur stora kostnaderna är.

Varför ska man arbeta med kategoristyrning?

Kategoristyrning kan hjälpa din organisation att nå långsiktiga mål, minska kostnader och skapa ett innovativt strategiskt inköpsarbete.