Ekonomisk orderkvantitet – en företagsguide från PostNord

Med ekonomisk orderkvantitet kan företag sänka sina lagerkostnader och optimera sin lönsamhet. Här hittar du information om vad EOQ betyder och hur du kan använda det för att kostnadseffektivisera din verksamhet.

Vad är ekonomisk orderkvantitet?

Ekonomisk orderkvantitet – förkortat EOQ – är en företagsekonomisk inköpsmetod som används för att förbättra ett bolags lönsamhet. Metoden, som också kallas för Wilsonformeln, är en typ av inventeringsstrategi som syftar till att skapa balans mellan kostnader för befintligt lager och orderläggning i förhållande till efterfrågan.

EOQ förbättrar lönsamheten och sänker kostnaderna

För företag som har någon form av lagerhållning är materialstyrning av stor betydelse. Man behöver ha tillräckligt mycket lager hemma för att kunna möta efterfrågan från kunder och snabbt leverera, men inte så mycket att man blir stående med dålig lageromsättning och för mycket kapital bundet i produkter.

Med hjälp av EOQ kan du som företagare räkna ut precis hur mycket du behöver beställa åt gången för att matcha den efterfrågan som finns, men samtidigt minimera kostnaderna för lagerhållning. Målet är att ha ett inventerat lager som ligger så nära noll som möjligt för att slippa binda för mycket kapital. Beräkning av ekonomisk orderkvantitet hjälper också till att sänka företagets skatt, eftersom det inventerade lagervärdet ligger till grund för beskattning.

Lästips: FIFO-metoden och Just in time.

Så räknar du ut företagets ekonomiska orderkvantitet

Formeln för ekonomisk orderkvantitet är en så kallad kvadratrotsformel. Värdet för optimal EOQ fås genom att ta kvadratroten ur beställningskostnaden och den årliga efterfrågan delat med aktuell årskostnad för lagerhållning per produkt.

Själva EOQ-formeln ser ut så här:

Q = √  2KD / H

Q står för den ekonomiska orderkvantiteten du får fram, medan K representerar beställningskostnaden (även kallad ordersärkostnaden) och D står för efterfrågan i mängd per år. H är den aktuella lagerhållningskostnaden per år och produkt.

Som tillägg till den vanliga formeln finns också en variant som inkluderar styckpris och lagerhållningsränta:

Q = √ 2NP / UB

Även i denna formel motsvarar Q den optimala ekonomiska orderkvantitet du vill få fram. N står för antal produkter och P för beställningskostnad per styck. Dessa värden delas med U som representerar lagerhållningsränta och B som står för styckpris.

Vad krävs för att ekonomisk orderkvantitet ska fungera?

Ekonomisk orderkvantitet är en användbar metod när du vill effektivisera företagets varuflöde och få ned det inventerade lagervärdet till ett minimum – utan att behöva göra beställningar allt för ofta. Såväl lagerhållning som orderläggning är bägge förenade med kostnader, varför en bra balans är viktig att hitta.

För att metoden ska fungera måste dock vissa variabler stämma. EOQ förutsätter framförallt att

 • du känner till hur stor den årliga efterfrågan är. Det går också bra att använda en annan tidsenhet – till exempel månad eller kvartal – men efterfrågan per vald tidsenhet måste vara känd. Eftersom formeln räknar fram en idealisk orderkvantitet för hela den tidsperiod du väljer, är det också bra om efterfrågan är hyfsat jämn.
 • inga materialbrister eller logistikproblem tillkommer.
 • påfyllning av lager sker omedelbart när behov uppstår.

Oförutsedda händelser kan förstås alltid ske. Då metoden går ut på att ha ett så lågt inventerat lager som möjligt och ett så effektivt varuflöde som möjligt, kan stora förändringar i efterfrågan, brist på material samt eftersläpande påfyllning snabbt skapa förseningar i leveranser till kund.

Kort sagt vill du sträva efter att behålla så oförändrade ledtider som möjligt. I praktiken kan detta förstås vara lättare sagt än gjort, men ambitionen bör ligga där.

Använda EOQ i ditt företag? 5 saker som är bra att tänka på

Driver du företag inom handel och försäljning kan metoden för ekonomisk orderkvantitet bringa mycket gott till din verksamhet. Här är några tips som är bra att ha i åtanke när du överväger att implementera metoden i ditt företag.

 • Sätt dig in i hur EOQ fungerar och hur du gör beräkningen. Ta hjälp av någon med kunskap inom ekonomistyrning vid behov.
 • Se till att förutsättningarna är rätt vad gäller efterfrågan, ledtider, produktion och logistik.
 • Säkerställ att den optimala inköpsfrekvensen som EOQ föreslår fungerar i praktiken. Här är det bland annat viktigt att ta hänsyn till lagerpersonalens kapacitet – metoden måste vara genomförbar.
 • EOQ tar inte hänsyn till varor som finns inom samma lagernätverk, men på andra lager. Nybeställningar behöver inte alltid vara det bästa även om EOQ föreslår det. Ibland kan en omfördelning av redan befintligt lager vara bättre.
 • Har du vissa produkter som säljer bättre än andra? Då kan det vara bra att beräkna EOQ på varje enskild produkttyp snarare än på lagret som helhet.

Fördelar och nackdelar med ekonomisk orderkvantitet

Det finns flera fördelar och nackdelar med EOQ. Innan du börjar använda ekonomisk orderkvantitet är det viktigt att du känner till båda aspekterna.

Fördelar med EOQ

 • Sänker det inventerade lagervärdet.
 • Gör det möjligt att hitta en optimal balans mellan lager och beställningar i förhållande till efterfrågan från kund.
 • Förmånligt ur skattesynpunkt – ett lågt inventerat lagervärde ger ett lägre beskattningsunderlag.

Nackdelar med EOQ

 • Kräver vissa förutsättningar för att fungera – däribland jämn efterfrågan och oförändrade ledtider.
 • Ett litet lager gör verksamheten sårbar vid problem som materialbrist eller förseningar från leverantörer.

Vässa förutsättningarna för EOQ med PostNords innovativa företagstjänster

På PostNord brinner vi lika mycket för entreprenörskap som för riktigt bra post- och logistiktjänster. Vi älskar att se företag lyckas och att bidra med det vi kan för att hjälpa till.

Som företagskund hos oss får du tillgång till massor av smarta verktyg och tjänster speciellt anpassade för just företag. Flera av dessa kan med fördel användas som komplement till EOQ och för att underlätta metoden. Däribland våra integrationer, med vilka du exempelvis kan koppla ditt e-handelssystem till PostNord och på så vis få tillgång till automatiska fraktlösningar för snabbare och smidigare orderhantering.

Vi erbjuder också kompletta 3PL-tjänster med både lagerhantering och effektiva fraktlösningar. Perfekt om du vill använda EOQ i din verksamhet, men önskar överlåta all logistik till en pålitlig och marknadsledande samarbetspartner.

Vill du veta mer om hur PostNord kan bistå vid användning av EOQ? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor om ekonomisk orderkvantitet

Vem kan använda ekonomisk orderkvantitet?

EOQ är en inköpsmetod som kan användas av företag som önskar sänka sina lagerkostnader och kostnadseffektivisera sin verksamhet.

När kan ekonomisk orderkvantitet användas?

Metoden kan implementeras när som helst i en verksamhet, förutsatt att rätt förutsättningar finns.

Hur kan PostNord bistå vid användning av EOQ?

I PostNord Portal Business finns flera bra företagstjänster som kan underlätta logistik och varuflöde vid EOQ – däribland Skicka Paket och Spåra Paket.