EDI – Elektronisk överföring av information

EDI är ett smidigt sätt för företag att överföra olika typer av information elektroniskt. Här hittar du en kort guide till vad EDI betyder, i vilka syften företag kan använda EDI samt på vilket sätt PostNords användning av EDI kan vara till hjälp för dig som företagare.

För mer information och tips för dig som företagare inom e-handel, se samlingssidan E-handel.

Webbshop

Vad betyder EDI?

EDI står för Electronic Data Interchange, vilket på svenska kan översättas till elektronisk dataöverföring eller elektronisk informationsöverföring.

I företagssammanhang används EDI som metod för att mellan olika parter överföra fakturor, orderbekräftelser, lagersaldon, aviseringar om leverans samt annan liknande typ av information. Dokument som skickas med EDI skickas helt och hållet elektroniskt.

Informationsöverföring mellan företag – så fungerar EDI

EDI innebär att den information som ska överföras – exempelvis en faktura eller en orderbekräftelse – skickas i ett strukturerat elektroniskt format. För att EDI ska fungera måste formatet vara kompatibelt med och kunna läsas av bägge parternas IT-system. Såväl avsändarens som mottagarens.

EDI kan beskrivas som en typ av standardiserad systemintegration som dels förenar två för varandra externa parter, dels integrerar interna datasystem.

Läs också: Automatisera e-handel

Fördelar med att använda EDI

Elektronisk överföring av information är fördelaktigt på flera sätt:

  • EDI är betydligt snabbare än vanlig postgång.
  • Det är mer kostnadseffektivt.
  • Papperslös kommunikation är bättre för miljön.
  • Det underlättar vid import- och exporthandel.
  • EDI minskar risken för felhantering.
  • Det förbättrar servicen gentemot kunder och/eller leverantörer.

EDI hos PostNord

PostNord tillhandahåller ett EDI-system med vilket företag bland annat kan skicka elektroniska fakturor och orderspecifikationer. Vår moderna systemlösning stödjer elektronisk informationsöverföring i ett par olika standardiserade format – däribland SVEfaktura 1.0 för EDI-fakturor samt EDIFACT INVOIC D93A för specifikationer.

Så kan PostNords användning av EDI hjälpa dig som företagare

Med vår innovativa och säkra EDI-lösning kan du som företagare effektivisera din verksamhet och optimera förutsättningarna för en bättre lönsamhet.

Genom att använda vårt system kan du skicka och ta emot EDI-fakturor och specifikationer i det format du önskar – snabbt, säkert och med minsta möjliga felmarginal.

PostNords lösning för EDI-faktura finns tillgänglig för alla våra avtalskunder. För att få systemintegrationen implementerad behöver du fylla i en ansökningsblankett för EDI – men resten sköter vi. Vi ser till att integrationen skapas på det sätt och i det format du önskar. Enkelt, smidigt och bekvämt.

Apropå avtalskund – visst vet du om att det finns många smarta funktioner och tjänster för företag i PostNord Portal Business? Till exempel Skicka Paket, Postbox och Spåra Paket – för att bara nämna några.

Här kan du läsa mer om vår Business-portal och skapa ett konto till ditt företag.

Vanliga frågor om EDI

Är EDI-faktura billigare än pappersfakturor?

Ja, EDI-fakturor är betydligt mindre kostsamma att skapa, administrera och skicka än traditionella pappersfakturor.

Hur länge har EDI funnits?

EDI har använts som standardiserad lösning vid informationsöverföring i e-handel sedan tidigt 1980-tal.

Vilka kan använda PostNords tjänst för EDI-faktura?

Alla företag som är avtalskunder hos oss kan ansöka om EDI-faktura. Ansökan görs via en elektronisk blankett på vår hemsida.